top of page

Action Learning

เครื่องมือการพัฒนาที่มีเอกลักษณ์
ที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในศตวรรษที่ 21

ถึงการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างยอดเยี่ยม
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้นำในองค์กร
.
จากประสบการณ์การใช้กระบวนการ Action Learning
ในการทำงานร่วมกันกับหลายองค์กร พบว่า

191257303_4230590073639420_8094940445378058836_n.jpeg

1. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในองค์กร
ปัจจุบันองค์กรต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกวัน
รวมทั้งต้องรับมือกับการแข่งขันที่รุนแรงในตลาด
แน่นอนว่า ใครที่อยู่ในโลกของธุรกิจจะเห็นว่า
การเปลี่ยนแปลงมีความเร็วระดับติดเทอร์โบกันเลยทีเดียว

เหล่านี้ทำให้คนทำงานต้องลุกขึ้นมารับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้น
เพราะมีสิ่งใหม่เข้ามา การรับมือจึงต้องเปลี่ยนตามไปตลอดเวลา
ความซับซ้อนหรือความสับสนวุ่นวายในการแก้ปัญหาจึงเกิดขึ้น

Action Learning มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

และจัดการกับความสับสนวุ่นวายในที่ทำงานในระยะเวลาสั้นๆ
โดยการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง

2. ง่ายต่อการสร้างพฤติกรรมใหม่ให้กับผู้นำในองค์กร
บ่อยครั้งที่หลายๆ องค์กรต้องพบกับปัญหาของความเคยชิน
ในการทำงานในรูปแบบเดิมๆ ไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
ของบรรดาผู้นำ หรือกลุ่มคนที่ทำงานกับองค์กรมาเป็นเวลานาน
และถ้ายังปล่อยให้เป็นแบบนั้น คงเป็นปัญหาให้กับองค์กรที่ต้องก้าวไปข้างหน้าได้

Action Learning ช่วยสร้าง Mindset ใหม่จากการ ฝึก ฝึก ฝึก
ให้ผู้นำได้ทำความเข้าใจพฤติกรรมใหม่ที่ควรเกิดขึ้น
สามารถเปลี่ยน Mindset และพฤติกรรมเดิมๆ ของตัวเอง
โดยการก้าวออกมาจากความเคยชินได้โดยง่าย

เมื่อเหล่าผู้นำเข้าใจว่าวัตถุประสงค์ของพฤติกรรมใหม่
เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและองค์กรอย่างไร
และพฤติกรรมแบบไหนถึงจะเป็นการแสดงออกในแบบที่องค์กรต้องการ
ด้วยการเรียนรู้ และสะท้อนไปพร้อมกันกับเพื่อนร่วมทีม

3. ไม่พูดเรื่องทีมก็คงไม่ได้ เพราะจุดแข็งของ Action Learning
คือ การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (สูง)

จากการทำงานในหลากหลายองค์กร พบว่า
ความท้าทายสำคัญของหลายองค์กร คือ การทำงานเป็นทีมอย่างแท้จริง

ขณะที่ Action Learning เป็นเครื่องมือที่สามารถดึงศักยภาพ
และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของคนในทีมได้อย่างเต็มที่
ด้วยกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
ทั้งการตั้งคำถาม การแลกเปลี่ยน การฟังอย่างลึกซึ้ง
การใช้ประสบการณ์ของตัวเองในการเชื่อมโยงและแสดงความเห็น
เกิด Commitment และนำไปสู่การลงมือปฏิบัติร่วมกัน

อยากรู้เกี่ยวกับ Action Learning เพิ่มเติม สอบถามมาได้เลยนะครับ

bottom of page