top of page

Action Learning
 

Problem Is Not a Problem

พูดถึง Action Learning มาหลายวัน
แถมเน้นย้ำว่า Action Learning
สามารถช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร
ด้วยการทำงานแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์กรได้ดี

118959266_3477390805626021_3434405739823953135_n.jpeg

วันนี้เลยอยากจะมาพูดถึงลักษณะปัญหาที่ Action Learning
จะช่วยจัดการ และสร้างการเรียนรู้ให้กับสมาชิกในองค์กรได้
.
1.ปัญหาหรือความท้าทาย จะต้องมีความสำคัญต่อสมาชิกหรือกลุ่ม
อาจมีความยาก และไม่สามารถจัดการได้ง่าย
เพื่อให้เกิดความท้าทายในการเรียนรู้ของสมาชิกด้วย
.
2.เป็นเรื่องที่ผู้บริหารหรือองค์กร มีความคาดหวังว่า
เรื่องนี้จะต้องจัดการหรือมีการตัดสินใจเร่งด่วน
เพราะอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานโดยภาพรวมได้
.
3.ปัญหานั้นยังไม่สามารถแก้ไขหรือหาคำตอบได้
จากคนทำงาน ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
ซึ่ง Action Learning จะช่วยให้เกิดมุมมองใหม่ๆ ในการทำงานได้
.
4.เป็นปัญหาที่สร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับทีมที่ดี
เช่น ประเด็นปัญหาที่ส่งผลต่อความอยู่รอดขององค์กร
และต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมในการแก้ปัญหา
หรือปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า เป็นต้น และ
.
5.ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกโดยตรง
ที่จะสามารถแก้ไขหรือสามารถจัดการได้
.
ปัญหา หรือความท้าทาย ที่เกิดขึ้นอาจเป็นเรื่องปกติ
แต่ถ้าสมาชิกในองค์กรสามารถร่วมกันจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้
มันคือความไม่ปกติที่ทุกองค์กรอยากให้มี

bottom of page