ความสนุกของการทำกระบวนการ Action Learning
คือการมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันสั้น

จากคนที่เริ่มมาพร้อมปัญหา แต่กลับไปพร้อมรอยยิ้ม
เพราะได้แลกเปลี่ยน ได้การสะท้อนจากคำถามดีๆ ของทีม
จนได้ Solutions ที่จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
.
จากคนที่มองอะไรอยู่แค่มุมเดียว แต่พอได้ฟังไอเดียได้มีการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีมก็มีมุมมองที่หลากกลายในการมองเรื่องของตัวเองที่กว้างขึ้น
.
จากคนที่ไม่มีความเชื่อว่า คนต่างแผนกต่างฝ่ายกันจะเข้าใจปัญหา และมาทำงานร่วมกันเพื่อช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรกลับได้เพื่อน ได้คู่คิด ได้เห็นประเด็นอะไรที่แตกต่างกันออกไป
.
และก็ได้เห็นการทำงานที่มีการ Collaboration ร่วมกัน
ไม่ว่าจะเป็นทีมที่ทำงานมาด้วยกัน หรือต่างฝ่าย ต่างแผนก
ส่งผลให้มีความเข้าใจ มี Empathy กับงานของฝ่ายอื่นๆ
จนกลายเป็นการให้ความร่วมมือในการทำงานร่วมกันที่ดีมากๆ
.
นี่แหละ ความสนุกในการทำ Action Learning ของผม 😁
#ActionLearning #PALC #LearningHub #GroupCoaching
#AjarnBatt #Annoptalk #นักจิตวิทยาองค์กร
#PositivePsychologistPositiveHR