top of page

ทัศนคติที่เรามีจะเป็นตัวกำหนดจุดหมายปลายทางของเรา

เมื่อ ผอ. เปิดทัศนคติ คิดดูสิ ว่าโรงเรียนจะพัฒนาได้ดีแค่ไหน . การฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษารุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 #AjarnBatt #Annoptalk #cos #PositivePsychologistPositiveHR

bottom of page