top of page

ปิดโปรเจคกันไปเรียบร้อย สำหรับ

“ทักษะการโค้ชสำหรับครูในช่วงเลาแห่งความท้าทาย”
โดย Code of Success ร่วมกับ โรงไฟฟ้าราชบุรี
3 กลุ่ม 3 รุ่น มากกว่า 100 ชีวิต
.
เรียนแล้วฝึก - ฝึกแล้วพัฒนากันต่อ
ด้วยการติดตามผลกันแบบใกล้ชิด
.
เห็นครูนำไปฝึกใช้กับเด็กนักเรียน
กับเพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่คนใกล้ตัวแล้วปลื้มครับ
.
แม้โปรเจคจบ แต่เรายังไม่จบ
เพราะเรายังสามารถติดตามกันแบบต่อเนื่อง
#ครูโค้ช #CoachPure #CoachJua
#AjarnBatt #Annoptalk #นักจิตวิทยาองค์กร
#PositivePsychologistPositiveHR
#CodeOfSuccess #COS

bottom of page