ผ่านไปเรียบร้อย กับการจัดฝึกอบรม
ให้กับภาคีเครือข่ายผู้มีใจในการทำงานเพื่อสังคม
กว่า 11 กลุ่มโครงการภายใต้การดูแลของ
Thai Health Academy (สสส)

เป็นอีกครั้งที่เหมือนได้รับพลังจากผู้เรียนกลับมาเป็นเกินร้อยมากๆ เราเรียนรู้กันเกี่ยวกักระบวนการ DesignThinking
เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการทำโครงการของพี่ๆ ภาคีให้สอดคล้องและตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด
.
ชอบความจริงใจ ความใส่ใจในทุกขั้นตอนของการเรียนรู้
ชอบความจริงจัง "เอาอีกอาจารย์เอาอีก จะเอาไปทำจริงๆ นะ" ชอบการโฟกัส ไม่หนี ไม่หาย มีส่วนร่วมตลอดเวลาและชอบความตั้งใจที่จะเอาสิ่งที่ได้ไปพัฒนาสังคม
.
ขอบคุณสำหรับพลังงานดีๆ ที่ส่งกลับมาในวันนี้นะครับ
.
แล้วพบกันอีกครั้งครับ
#ThaiHealthAcademy #สสส #LearningHubThailand
#AjarnBatt #Annoptalk #นักจิตวิทยาองค์กร
#PositivePsychologistPositiveHR