top of page

ผ่านไปแล้ว…แบบ Happy สุดๆ
กับโปรแกรมติดตามผลงานของ
Smart Supervisor รุ่นที่ 4

เห็นหน้าวิทยากรทั้ง 4 ไหมล่ะ ลัลล้าสุดเพราะทุกทีมทำโปรเจค และนำเสนอได้ดีมากๆเรียกว่าได้ใช้ทั้ง Mindset Skillset และ Toolsetเพื่อฝึกประสบการณ์ พัฒนาและต่อยอดการทำงานเป็นอย่าง
.
ขอบคุณสำหรับการเดินทาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและขอบคุณวิทยากรทุกท่านสำหรับวันนี้ด้วยครับ #SmartSupervisor #BAAC #ธกส

bottom of page