top of page

วันนี้ มีโอกาสได้ร่วมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกับคณะครู
กองการศึกษา เทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เราแลกเปลี่ยนและฝึกปฏิบัติกันด้วยเครื่องมือโค้ชและพี่เลี้ยงเรียกว่าสนุกสนานกันเลยทีเดียว ....
.
แอบบอกครูไปว่า กายหยาบ ผมอยู่กรุงเทพนะครับแต่กายละเอียดนี่ ไปนั่ง Workshop กับครูที่สุราษฎร์เลย
.
ที่สำคัญ...กายละเอียดลอยไปหาอาหารทะเลอร่อยแถวนั้นแล้วล่ะ 555#โควิดหายเมื่อไรลงไปทันทีครับ#AjarnBatt #AnnopTalk #นักจิตวิทยาองค์กร#PositivePsychologistPositiveHR#CodeofSuccess #COS

bottom of page