top of page

เป็นวันที่สนุกมากๆ กับการทำงานร่วมกัน
ระหว่าง ผม อ.เวย์ Vesarat Way Thonapalin
และเหล่า Supervisor กำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงาน

วันนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่เรามา Workshop กันต่อในเรื่องของกาสร้างTeamCollaboration
.
ที่ทุกคนบอกว่า เราอยากสร้างเรื่องนี้ให้กลายเป็นจุดแข็งที่สำคัญขององค์กรแต่เราทุกคน … จะเริ่มสร้างที่ตัวเราเอง
.
“ร่วมแรง ร่วมใจ มีเป้าหมายชัด
มุ่งสร้างผลลัพธ์ กับความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน”
.
เรียนเสร็จ ร่วมวางแผนกันต่อ เพื่อทำ Projectที่จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ เพื่อไปต่อยอดการทำงานและติดตามผลเพื่อสร้างผลลัพธ์กันจริงๆ
.
ขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ทีมของเราเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางไปสู่การสร้างวัฒธรรมใหม่ และความสำเร็จนี้
#LearningHubThailand
#AjarnBatt #Annoptalk #นักจิตวิทยาองค์กร
#PositivePsychologistPositiveHR

bottom of page