top of page

“เรามาเพื่อเปิดรับไอเดียใหม่ๆ
ไปพัฒนาทีม และโรงเรียนของเรา”

คำพูดของหนึ่งในผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ . ในการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 . เมื่อทุกคนให้ใจมาร้อย เราก็คืนกลับไปแบบเกินร้อยครับ 🥰 #AjarnBatt #Annoptalk #COS #PositivePsychologistPositiveHR

bottom of page