top of page

“ทักษะการโค้ชสำหรับครูในช่วงเลาแห่งความท้าทาย”

โดย Code of Success ร่วมกับ โรงไฟฟ้าราชบุรี

3 กลุ่ม 3 รุ่น มากกว่า 100 ชีวิต

ปิดโปรเจคกันไปเรียบร้อย สำหรับ

.

“ทักษะการโค้ชสำหรับครูในช่วงเลาแห่งความท้าทาย”

โดย Code of Success ร่วมกับ โรงไฟฟ้าราชบุรี

3 กลุ่ม 3 รุ่น มากกว่า 100 ชีวิต

.

เรียนแล้วฝึก - ฝึกแล้วพัฒนากันต่อ

ด้วยการติดตามผลกันแบบใกล้ชิด

.

เห็นครูนำไปฝึกใช้กับเด็กนักเรียน

กับเพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่คนใกล้ตัวแล้วปลื้มครับ

.

แม้โปรเจคจบ แต่เรายังไม่จบ

เพราะเรายังสามารถติดตามกันแบบต่อเนื่อง

bottom of page