top of page

ผ่านไปแล้ว…แบบ Happy สุดๆ

กับโปรแกรมติดตามผลงานของ

Smart Supervisor รุ่นที่ 4

เห็นหน้าวิทยากรทั้ง 4 ไหมล่ะ ลัลล้าสุด

เพราะทุกทีมทำโปรเจค และนำเสนอได้ดีมากๆ

เรียกว่าได้ใช้ทั้ง Mindset Skillset และ Toolset

เพื่อฝึกประสบการณ์ พัฒนาและต่อยอดการทำงานเป็นอย่าง

.

ขอบคุณสำหรับการเดินทางตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา

และขอบคุณวิทยากรทุกท่านสำหรับวันนี้ด้วยครับ

#SmartSupervisor #BAAC #ธกส

bottom of page