top of page

ผ่านไปเรียบร้อย กับการจัดฝึกอบรม

ให้กับภาคีเครือข่ายผู้มีใจในการทำงานเพื่อสังคม

กว่า 11 กลุ่มโครงการภายใต้การดูแลของ

Thai Health Academy (สสส)

เป็นอีกครั้งที่เหมือนได้รับพลังจากผู้เรียน

กลับมาเป็นเกินร้อยมากๆ

เราเรียนรู้กันเกี่ยวกับกระบวนการ Design Thinking

เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการทำโครงการของพี่ๆ ภาคี

ให้สอดคล้องและตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด

.

ชอบความจริงใจ ความใส่ใจในทุกขั้นตอนของการเรียนรู้

ชอบความจริงจัง "เอาอีก อาจารย์เอาอีก จะเอาไปทำจริงๆ นะ"

ชอบการโฟกัส ไม่หนี ไม่หาย มีส่วนร่วมตลอดเวลา

และชอบความตั้งใจที่จะเอาสิ่งที่ได้ไปพัฒนาสังคม

.

ขอบคุณสำหรับพลังงานดีๆ ที่ส่งกลับมาในวันนี้นะครับ

.

แล้วพบกันอีกครั้งครับ

#ThaiHealthAcademy #สสส #LearningHubThailand

#AjarnBatt #Annoptalk #นักจิตวิทยาองค์กร

#PositivePsychologistPositiveHR

bottom of page