top of page

เป็นวันที่สนุกมากๆ กับการทำงานร่วมกัน

ระหว่าง ผม อ.เวย์ Vesarat Way Thonapalin

และเหล่า Supervisor กำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงาน

.

วันนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่เรามา Workshop กันต่อ

ในเรื่องของการสร้าง Team Collaboration

.

ที่ทุกคนบอกว่า เราอยากสร้างเรื่องนี้

ให้กลายเป็นจุดแข็งที่สำคัญขององค์กร

แต่เราทุกคน … จะเริ่มสร้างที่ตัวเราเอง

.

“ร่วมแรง ร่วมใจ มีเป้าหมายชัด

มุ่งสร้างผลลัพธ์ กับความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน”

.

เรียนเสร็จ ร่วมวางแผนกันต่อ เพื่อทำ Project

ที่จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ เพื่อไปต่อยอดการทำงาน

และติดตามผลเพื่อสร้างผลลัพธ์กันจริงๆ

.

ขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ทีมของเรา

เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางไปสู่

การสร้างวัฒธรรมใหม่ และความสำเร็จนี้

#LearningHubThailand

#AjarnBatt #Annoptalk #นักจิตวิทยาองค์กร

#PositivePsychologistPositiveHR

bottom of page