top of page

Workshop : กระบวนการโค้ช

ด้วยเครื่องมือ Action Learning

ด้วยโจทย์การทำงานจริง

ที่ผู้เรียนนำมาฝึกคิดแก้ปัญหา

พร้อมการพัฒนาภาวะผู้นำ

ให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร

.

สนุกกับการคิด การตั้งคำถาม

และการทำงานแบบมีส่วนร่วม

.

เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะ

ว่าผู้เรียนรู้สึกอย่างไรกับ Workshop บ้าง

#AjarnBatt #Annoptalk #ActionLearning

#PositivePsychologistPositiveHR #COS

ปล.ภาพด้านหน้าดูไม่ได้ หันหลังละกันนะ

ปล.2 เค้าถอดแมสถ่ายรูปเฉยๆ เด้อ!!

bottom of page