top of page

“เรามาเพื่อเปิดรับไอเดียใหม่ๆ

ไปพัฒนาทีม และโรงเรียนของเรา”

คำพูดของหนึ่งในผู้อำนวยการสถานศึกษา

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

.

ในการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1

.

เมื่อทุกคนให้ใจมาร้อย

เราก็คืนกลับไปแบบเกินร้อยครับ

#AjarnBatt #Annoptalk #COS

#PositivePsychologistPositiveHR

bottom of page