ปรับความคิดพิชิตยอดขายแบบมืออาชีพ Transformation Sales to The Professional
S__20750647
โจทย์ยาก…ที่ต้องตอบ
S__20758808

ปรับความคิดพิชิตยอดขายแบบมืออาชีพ Transformation Sales to The Professional

“การขาย” หนึ่งในกระบวนการสำคัญของความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ พนักงานขาย คือ ทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นบุคคลสำคัญในกระบวนการขาย

หมวดหมู่: