top of page

วันนี้ มีโอกาสได้ร่วมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกับคณะครู

กองการศึกษา เทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

.

เราแลกเปลี่ยนและฝึกปฏิบัติกันด้วยเครื่องมือโค้ชและพี่เลี้ยง

เรียกว่าสนุกสนานกันเลยทีเดียว ....

.

แอบบอกครูไปว่า กายหยาบ ผมอยู่กรุงเทพนะครับ

แต่กายละเอียดนี่ ไปนั่ง Workshop กับครูที่สุราษฎร์เลย

.

ที่สำคัญ...กายละเอียดลอยไปหาอาหารทะเลอร่อยแถวนั้นแล้วล่ะ 555

#โควิดหายเมื่อไรลงไปทันทีครับ

#AjarnBatt #AnnopTalk #นักจิตวิทยาองค์กร

#PositivePsychologistPositiveHR

#CodeofSuccess #COS

bottom of page