เป็นการทำงานที่สนุกมากๆ อีกวัน
ชอบความไม่ต้องพูดกันเยอะ แต่เข้าใจ
Vesarat Way Thonapalin 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับ Follow up Sessionกับหลักสูตร Team Collaboration ครั้งที่ 3
เจอกันอีกครั้ง เดือนหน้านะครับ
#AjarnWay #AjarnBatt #Annoptalk
#PositivePsychologistPositiveHR
#ActionLearning #นักจิตวิทยาองค์กร