top of page

Workshop : กระบวนการโค้ช
ด้วยเครื่องมือ Action Learning

ด้วยโจทย์การทำงานจริง ที่ผู้เรียนนำมาฝึกคิดแก้ปัญหา พร้อมการพัฒนาภาวะผู้นำ ให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร . สนุกกับการคิด การตั้งคำถาม และการทำงานแบบมีส่วนร่วม . เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะ ว่าผู้เรียนรู้สึกอย่างไรกับ Workshop บ้าง #AjarnBatt #Annoptalk #ActionLearning #PositivePsychologistPositiveHR #COS ปล.ภาพด้านหน้าดูไม่ได้ หันหลังละกันนะ ปล.2 เค้าถอดแมสถ่ายรูปเฉยๆ เด้อ!!

bottom of page